θαυμάσαι

θαυμάσαι
θαυμά̱σᾱͅ , θαυμάζω
wonder
fut part act fem dat sg (doric)
θαυμάζω
wonder
aor inf act
θαυμάσαῑ , θαυμάζω
wonder
aor opt act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • θαυμᾶσαι — θαυμάζω wonder fut part act fem nom/voc pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θαύμασαι — θαυμάζω wonder aor imperat mid 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Teeteto — Para otros usos de este término, véase Teeteto (desambiguación). Teeteto, en griego Θεαίτητος, en latín Theaetetus o Theaitetos (Atenas c. 417 a. C. 369 a. C.), hijo de Eufronio, del demo ateniense de Sunión, fue un matemático …   Wikipedia Español

  • чудюся — @font face {font family: ChurchArial ; src: url( /fonts/ARIAL Church 02.ttf );} span {font size:17px;font weight:normal !important; font family: ChurchArial ,Arial,Serif;}  глаг. (греч. θαυμέω) дивлюсь (Дан. 3, 91. Лук. 7, 9); прославляю,… …   Словарь церковнославянского языка

  • дивитисѧ — ДИВ|ИТИСѦ (215), ЛЮСѦ, ИТЬСѦ гл. Дивиться, удивляться: Не диви сѩ добротѣ лицѫ (μὴ θαυμάσῃς) Изб 1076, 113 об.; и зѣло див˫ащес˫а съмѣрению ѥго и покорению. ЖФП XII, 36в; и мнози людиѥ сто˫ахѹ около ѥго. зьрѩще и див˫ащес˫а. СкБГ XII, 21в; и вьси …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • θαυμάζω — και θαμάζω (AM θαυμάζω, Α ιων. τ. θωμάζω) 1. βλέπω κάτι με θαυμασμό, με ευχαρίστηση και έκπληξη (α. «και τους ναούς σου θαύμασα, τών Κελτών ιερά πόλις», Κάλβ β. «τύχη θαυμάσαι μέν ἀξία», Σοφ.) 2. μένω έκθαμβος, μένω κατάπληκτος, εκπλήσσομαι (α.… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”